Обяви


ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Със заповед № РД-238/23.05.2017г. на началника на Централно военно окръжие е разкрита процедура по обучение на граждани, желаещи да получат начална военна подготовка.

Местата за обучението ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10 ( ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90 и GSM 0898 740 104  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ