Обяви


ОБЯВА
за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА

Със заповед № ОХ-538/05.06.2017 г., изменена със заповед № ОХ-572/14.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за офицери във в.ф.24990 - Асеновград и в.ф.54060 - Шумен, за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90; GSM 0898 740 104.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ