Обяви


ЗАПОВЕД № 316/21.07.2017г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНА ОТ САМОСРУТВАНЕ СГРАДА с. ДОЛНО ОЗИРОВО
ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ