БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ НА 12.07.2017 г. ОТ 22,00 ч. ДО 05,00 ч. НА 13.07.2017 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

При подходящи метеорологични условия, на 12 юли 2017 г. от 22,00 ч. до 05,00 ч. на 13 юли 2017 г. на територията на община Вършец ще се проведе втора обработка дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улици, паркове, детски площадки, козарници и свободни територии.

Обработката ще се извърши от лицензирана фирма „Дезинфекционна станция“ ЕООД – Монтана с многофункционален генератор за мащабни ларвицидни и имагоцидни обработки тип Spray Team Elite 21S-300PD+ec, монтиран на автомобил TOYOTA HILUX 2.5 - 4D с повишена проходимост.

За обработката ще се използва препарат „Бандит 10 ЕВ“ при доза 40 мл. препарат на 20 л. вода на декар. Първото третиране бе на 14 юни.
Молим жителите и гостите на гр. Вършец да запазят спокойствие и да не изпадат в паника.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ