Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 06.07.2017 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
3 пълначи
1 работник спомагателни шивашки дейности
10 шивачи мъжко/дамско облекло
3 гладачи
3 общи работници
1 продавач-консултант
2 монтьори на ел.мрежи и системи
1 сезонен работник в земеделието
1 сортировач-опаковач
2 обслужващи работници промишлено производство
2 зареждачи промишлено производство
3 машинни оператори, дърводелство
5 общи работници, промишленост  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ