БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 25.05.2017 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ
1 социален работник

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
70 сезонни работници в земеделието
2 животновъди
1 пастир
3 пекари
1 търговски консултант
1 готвач
2 бижутери
2 машинни оператори банциг
1 сервитьор
2 пълначи
2 работници спомагателни шивашки дейности  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ