БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Вършец уведомява жителите и гостите на общината, че с Решение № 401 от 28.04.2017 г. на Общински съвет – Вършец е определена 1 бр. нова местостоянка за таксиметрови автомобили в град Вършец.

Стоянката за таксита се намира на Зеленчуковия пазар, на паркинг-място № 1, ул. „Дончо Станчев“ № 33.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ