БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
Национална служба "Съвети в земеделието" организира информационна среща-семинар на тема: "Възможности за подпомагане на млади фермери, желаещи да кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г."

Срещата ще се проведе на 07.04.2017 г. (петък), от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Вършец.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ