БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ
Община Вършец и Клуб „Чинари“ – Вършец обявяват конкурс за стихотворение, есе или разказ на тема „Вършец – мой любим град“.

Конкурсът е без възрастови ограничения и се организира под патронажа на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров.

Материалите се приемат в Туристически информационен център – Вършец, бул. Република“ № 90А, до 03.05.2017 г .

На класираните ще бъдат връчени награди.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ