БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 05.01.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 старши учител на деца с умствена изостаналост

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 дограмаджия дърво/ пластмаса/ алуминий
1 тенекеджия, довършителни работи в строителството
2 сервитьори
5 монтажници, дограма
1 крояч, резач на плоско стъкло
1 готвач
6 монтажници, електрически елементи  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ