ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 29.12.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 социален работник
1 старши учител на деца с умствена изостаналост

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
2 оператори на селскостопански машини
5 продавач-консултанти
3 дограмаджии дърво/ пластмаса/ алуминий
1 тенекеджия, довършителни работи в строителството
4 сервитьори
1 офис-асистент
1 водач на мотокар
4 обслужващи работници на абразиви
1 общ работник в промишлеността
1 крояч, резач на плоско стъкло  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ