Обяви


ОБЯВА
за набиране кандидати за приемане на служба във военни формирования на Сухопътни войски
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА,

че набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс, във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

1.1 За гарнизон Плевен –44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности;
1.2 За гарнизон Асеновград – 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности;
1.3 За гарнизон Пловдив – 60 (шестдесет) вакантни длъжности;
1.4 За в.ф. 24620 – Свобода – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности;
1.5 За в.ф. 26400 – Благоевград – 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности;
1.6 За гарнизон Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 (сто и три) вакантни длъжности;
1.7 За гарнизон Шумен – 15 (петнадесет) вакантни длъжности;
1.8 За в.ф. 28610 – София – 15 (петнадесет) вакантни длъжности;
1.9 За в.ф. 42600 – Мусачево – 30 (тридесет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90; GSM 0898 740 104.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ