БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 29.09.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/

1 учител по хуманитарни и обществени дисциплини, в обслужващи звена в системата на НП
1 учител по музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
2 оператори, селскостопански машини
7 продавач -консултанти
1 касиер
6 шивачки
2 работници, производство на филигранна бижутерия
1 дограмаджия дърво /пластмаса/ алуминий
1 пазач, невъоръжена охрана
1 общ работник  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ