Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 15.09.2016 г.:

Работни места за специалисти с висше образование

 • 3 медицински сестри – по ЗИХУ
 • 3 учители, общообразователен предмет в прогимназиален етап
 • 1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
 • 2 учители, общообразователен предмет в гимназиален етап
 • 1 старши учител, чужд език в начален етап на основното образование
 • 1 възпитател, начален етап
 • 1 старши учител, чужд език в начален етап на основното образование
 • 1 младши учител, начален етап на основното образование
 • 1 младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ВЪРШЕЦ

 • 1 учител, начален етап на основното образование
 • 5 учители, общообразователен предмет в прогимназиален етап
 • 1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
 • 1 психолог, училищен
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование
 • 2 оператори, селскостопански машини
 • 7 шивачки
 • 5 продавач-консултанти
 • 1 касиер

ВЪРШЕЦ

 • 1 работник, поддръжка
 • 2 монтажници, електрически елементи
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ