Обяви


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА
Тази година предстои да отбележим 160 години курорт Вършец.
Във връзка с изготвяне на програмата за Празника на курорта, минералната вода и Балкана «Вършец 2010», уведомяваме всички жители на гр. Вършец и общината, че могат да изпратят своите мнения и предложения на e-mail: tic_varshets@abv.bg или лично в Туристическия информационен център, не по- късно от 31 май 2010 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ