Обяви


СПИСЪК НА ИМОТИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ "ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ"

Одобрения списък на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ