Обяви


КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Офис за военен отчет - община Вършец с адрес:
гр. Вършец, бул.“България” №10, ет.2, тел.(09527) 21 90, GSM 0898 740 104

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са пълнолетни граждани на република България и да нямат друго гражданство;
2. Да са годни и психологически пригодни за военна служба;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За повече информация – на място, всеки вторник от 08.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Вършец, ет.2.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ