БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

УЧРЕЖДАВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 193 ОТ ЗУТ.

Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че има намерение да учреди правото на прокарване по реда на чл. 193 от ЗУТ върху елементи на техническа инфраструктура представляващи улична мрежа на гр. Вършец с дължина 20206.5 л.м.

Цялото обявление може да прочетете ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ