Обяви


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ /НТП/ ПАСИЩА/МЕРИ И ЛИВАДИ

На 10.06.2016 г. от 10.00 ч. ще се състои публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - публична и частна общинска собственост с начин на трайно ползване /НТП/ пасища/мери и ливади на собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Пълните условия може да видите тук.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ