Обяви


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 10.06.2016 г. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

Пълните условия може да видите тук.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ