ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Обяви


СЪБОР НА ГРАД ВЪРШЕЦ
Уведомяваме жителите и гостите на града ни, че съгласно Заповед № 178/25.04.2016 г. на кмета на община Вършец, традиционният ежегоден събор на град Вършец ще се проведе на 07.05.2016 г. (събота).


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ