ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 21.04.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри – по ЗИХУ

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 продавач - консултант
1 сервитьор
1 работник, формиране на хранителни продукти
5 монтьори на ел. мрежи и системи
1 шлифовчик,бижутерия
20 шивачи
10 шофьори на автобуси
5 финансови консултанти
2 шофьори, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
7 камериери/камериерки  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ