Обяви


УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО КОНСТАТИРАНИ ОГНИЩА НА БОЛЕСТТА ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ

Във връзка със Заповед № ОКД – 20 – 2/18.04.2016 г. на Областния управител на област Монтана и Заповед № РД 11 – 580/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ относно констатирани огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит по говедатата на територията на област Хасково, уведомяваме всички стопани, отглеждащи едри преживни животни за клиничните признаци на болестта и нужните превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването на територията на община Вършец.

Лицата, отглеждащи едри преживни животни, при съмнение за болестта Заразен нодуларен дерматит, да уведомяват незабавно обслужващия обекта официален ветеринарен лекар ( тел. 09527/ 28-52 ) или кмета на съответното населено място на територията на община Вършец.

Брошура за Заразен нодуларен дерматит.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ