Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция "Бюро по труда" Берковица уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през месец април 2016 г., както следва:

1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ) - 2 554 лева;

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ) - 2 274 лева;

3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ) - 2 381 лева;

4. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ) – 839 лева;

5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ) - 6 928 лева;

6. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ) - 2 123 лева;

7. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ) – 888 лева.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7- дневен срок от публикуването на обявата - до 11.04.2016 г.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда"- Берковица.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ