Обяви


ОБЯВА
Община Вършец, Бюро по труда – гр. Вършец , съвместно с Военно окръжие II степен – Монтана организират на 05.04.2016 г. (вторник) от 14:00 часа в Градската художествена галерия рекламно – информационна презентация на тема:

„Българската армия – възможности и предизвикателства“

Ще бъдат разгледани и разяснени следните въпроси:
1. Възможности за постъпване и реализация в Българската армия.
2. Възможности за постъпване и реализация в Резерв на Въоръжените сили.
3. Ред за кандидатстване и обучение в Национален военен университет „Васил Левски“ - гр. Велико Търново и ВВМУ - гр. Варна.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ