Обяви


ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД
Общинска администрация – Вършец уведомява заинтересованите лица, че започна приемането на Заявления за закупуване на дърва за огрев от общинския горски фонд.

Цената за 5 куб. м. е 250 лева, като в нея са включени транспортните разходи до адреса на купувача.

Заявления-декларации (по образец) могат да се подават всеки работен ден в Общинско предприятие «Общински дейности и туризъм – Вършец», с адрес: гр. Вършец, ул. «Христо Ботев» № 42 (сградата на бившето БКС).

Заявления ще се приемат до изчерпване на добитото количество дърва.
Молбите ще бъдат разглеждани от комисия, включваща представител на Дирекция «Социално подпомагане».

Желаещите да закупят дърва за огрев на преференциални цени, ще бъдат класирани по доходи и социален статус.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ