ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Поради участие в заседание на Общинския съвет на 30.03.2016 г. (сряда), приемният ден на зам.-председателя на ОбС - Вършец г-жа Оля Яничкова ще се проведе на 01.04.2016 г. (петък), от 13.00 до 16.30 ч.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ