Обяви


ОБЯВА
Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс, както следва:

1. За Националната гвардейска част град София – 29 (двадесет и девет) вакантни длъжности.

2. За съвместното командване на силите – 50 (петдесет) вакантни длъжности в следните военни формирования (в. ф.):
2.1 В. ф. 28860 – Горна Малина – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
2.2 В. ф. 48960 – София – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3. За Военновъздушните сили (ВВС) – 89 (осемдесет и девет) вакантни длъжности, разпределени във военни формирования, както следва:
3.1 В. ф. от ВВС регион София – 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности.
3.2 В. ф. 28000 – Граф Игнатиево – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
3.3 В. ф. 32040 – Крумово – 19 (деветнадесет) вакантни длъжности.
3.4 В. ф. от ВВС регион Бургас – 8 (осем) вакантни длъжности.
3.5 В. ф. от ВВС регион Варна – 13 (тринадесет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес: гр. Вършец, бул.“България” № 10 - Офис за водене на военен отчет в община Вършец.

Лице за контакти: Емил Иванов, тел. 0898740104.

Ст. експерт в офис за военен отчет в община Вършец
Цивилен служител Емил ИВАНОВ  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ