Обяви


ОБЯВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Във връзка с писмо Вх. № 3300-253/29.02.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство – Берковица“ инж. Йордан Йончев, на местното население на община Вършец се предоставят строителни материали и дърва за огрев, съгласно приложено разпределение.

За жителите на гр. Вършец, молбите се подават в деловодството на Общинска администрация – Вършец, а за останалите населени места от общината - в съответните кметства.

В списъците ще бъдат включени лица, отговарящи на следните условия:

  • Да са с постоянен адрес в населеното място;
  • Да не получават енергийни помощи;
  • Да нямат непогасени данъчни задължения към Община Вършец;
  • Да не притежават лична или наследствена частна гора.

Молби ще се приемат от 21.03.2016 г. до 08.04.2016 г., като на живущите на един адрес ще се отпускат по 5 м3 дърва за огрев.

Разпределение на строителните материали и дърва за горене.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ