Обяви


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
Във връзка с предстоящото усилено прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци от земеделските стопани Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Монтана, ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с извършващите горецитираните дейности лица и спазване на трудовото законодателство.

С цел улесняване на дейността на земеделските стопани и осигуряване на допълнителни възможности за наемане на работници, бе създадена нова разпоредба в Кодекса на труда (чл.114а), с която се създава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците.

Подробни указания за тази възможност са публикувани в сайта на ИА „ГИТ“ – htpp://www.gli.government.bg , в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови правоотношения“.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ