Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРШЕЦ

Уважаеми жители на община Вършец,

С настоящото съобщение Ви информирам, че всички заседания на Общински съвет Вършец и Постоянните комисии към Общински съвет Вършец са открити и тези от Вас, които желаят, могат да присъстват на тях.

Графиците за заседанията на Постоянните комисии и поканите за заседания на Общински съвет Вършец, се обявяват на интернет страницата на Община Вършец в раздел „Общински съвет”, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Вършец 5 календарни дни преди заседанието.

За Ваша информация, по-долу е публикуван график на приемното време на председателя на Общински съвет Вършец и на заместник – председателите на Общински съвет Вършец.

  • инж. Анатоли Димитров - Председател на Общински съвет - Вършец
    • Приемен ден: ЧЕТВЪРТЪК от 10:00 до 12:00 ч.
  • Олга Яничкова - Заместник-председател на Общински съвет - Вършец
    • Приемен ден: СРЯДА от 15:00 до 17:00 ч.
  • Иван Андров - Заместник-председател на Общински съвет - Вършец
    • Приемен ден: ВТОРНИК от 15:00 до 17:00 ч.

Инж. Анатоли Димитров
Председател на Общински съвет Вършец
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ