ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Обяви


ОБЯВА
На 05.03.2016 г. /събота/ - Месопустна Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.
Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.30 ч., 11.30 ч. и 12.30 ч.

От Общинска администрация  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ