Обяви


ЗАПОВЕД 541/17.12.2015 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ЗАПОВЕД №316/24.09.2015 г. ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ЧЕРКАСКИ ИМОТИ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

Заповед 541/17.12.2015 г. за предоставяне на съответните ползватели, определените в Заповед №316/24.09.2015 г. за землището на с. Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, общ. Вършец, обл. Монтана за стопанската 2015 - 2016 г., имоти полски пътища, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 - Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ и във връзка с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Черкаски, общ. Вършец

Заповедта № 541/17.12.2015 г. може да прегледате ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ