БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ И ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕНВИЦИ
На 09.11.2015 г. (понеделник), от 14.30 ч. в Художествената галерия на гр. Вършец ще се проведе тържествено заседание на Общинския съвет по повод официалното встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на община Вършец и полагане на клетва от новоизбраните общински съветници за мандат 2015 г. - 2019 г.

На церемонията ще присъства областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ