Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 10.09.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
3 възпитатели -1-4 клас
1 лектор история и цивилизация
1 учител биология и химия
1 учител математика и физика- на 4 часа
1 учител история и география
1 начален учител
1 учител прогимназиален етап - физика ,химия, човек и природа
1 учител прогимназиален етап –математика
2 възпитатели -5-8 клас
1 учител по практика за деца с умствена изостаналост
1 учител по история – лекторски
1 учител по изобразително изкуство, информационни технологии

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 шивач
1 екструдерист
4 продавач - консултанти
1 готвач
1 работник правене на колбаси
5 сезонни работници, горско стопанство
1 сервитьор
1 пълнач  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ