Обяви


ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 5 септември 2015 год., от 8.30 часа, в сградата на Общинска администрация Вършец, в заседателната зала, ще се проведе първото заседание на Общинска избирателна комисия в община Вършец.

С решение № 1607 – МИ/НР от 31.08.2015 год. на Централна избирателна комисия, е назначена ОИК в община Вършец, област Монтана за изборите за общински съветници и за кметове, както и за националния референдум на 25 октомври 2015 год.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс, комисията е свикана на първото си заседание от своя председател.

Съставът на ОИК Вършец е от 11 членове, както следва: председател - Петя Валентинова Иванова, зам. председател – Любен Димитров Ставров, секретар – Петър Страхилов Петров и членове – Митка Кунова Алексиева, Василка Георгиева Дамянова, Албена Георгиева Петрова, Красимир Найденов Костов, Миланка Кръстева Николова, Калин Ангелов Найденов, Игнат Николов Добрев и Милена Велиславова Ангелова.

Съгласно цитираното решение на ЦИК, Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 год.

Председател на ОИК община Вършец
/Петя Валентинова Иванова/
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ