БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 20.08.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 учител информатика и информационни технологии
3 възпитатели -1-4 клас
2 възпитатели - 5-6 клас
1 лектор география и икономика
1 лектор история и цивилизация
1 учител трудово и изобразително изкуство - на 4 часа

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 шивач
1 общ работник
1 екструдерист
4 монтажници - изделия от пластмаса
5 продавач-консултанти
1 готвач
1 обслужващ бензиностанция  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ