Обяви


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ

Протоколът е публикуван на 21.07.2015г. в 16:30 часа.

  1. Протоколът може да видите ТУК.
  2. Същия протокол с оцветени имоти - ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ