БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
По случай 1-ви юни – Международния ден на детето, Община Вършец организира забавно детско шоу "Песни, танци и игри с приятели добри".

Празникът ще започне на 01.06.2015 г. (понеделник) от 10.30 ч. на естрадата пред Народно читалище "Христо Ботев 1900" - гр. Вършец.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ