Обяви


ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА" - МОНТАНА, ЛОМ И БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВАТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
Дирекции Бюро по труда - Монтана, Лом и Берковица уведомяват работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:
- работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта;
- работодатели от публичния сектор: държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7–дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Монтана, пл.Жеравица № 5 тел.0882825339, в Дирекция „Бюро по труда” – Лом, пл.Свобода № 6 тел. 0882824946, в Дирекция „Бюро по труда” – Берковица, ул.Д-р Иван Панов № 1 тел. 0878273899.

Краен срок за приемане на документи – 27.05.2015 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ