Обяви


ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 20.05.2015 г., от 10.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка „открита процедура" по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Вършец".

Съобщението може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ