ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ЗАПОВЕД № 134/24.04.2015 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛА ЖАЛБА С ВХОДЯЩ № 9400-1953/08.07.2014 Г.

Заповед № 134/24.04.2015 г., във връзка с постъпила жалба с входящ № 9400-1953/08.07.2014 г. може да прочетете ТУК.

Обявата е публикувана на 04.05.2015 г. 09:00 часа.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ