Обяви


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕДАНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Протоколът е публикуван на 14.04.2015 г. в 14:00 часа.

Протокола може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ