Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 09.04.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
5 кредитни специалисти
1 манипулант в промишлеността
2 сервитьори
2 майстори -производство тестени изделия
1 работник - формиране хранителни продукти
1 продавач-консултант  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ