БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 26.03.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
2 отчетник - счетоводство

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 стругар
5 кредитни специалисти
2 обслужващи работници промишлено производство
3 кредитни експерти
1 манипулант в промишлеността
2 сервитьори
2 майстори -производство тестени изделия
2 работници - формиране хранителни продукти
1 охранител  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ