Обяви


СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
На 18 март 2015 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа”, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешкитересурси" 2014-2020 г.

От 27.03.2015 г. в Община Вършец стартира подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, като крайният срок е 09.04.2015 г.

Заявленията се подават в сградата на БКС гр. Вършец, ул. „Христо Ботев“ № 42, ет.2 – Ваня Тодорова и Анна Тачкова.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ