Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Агенция по заетостта - Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. март 2015 г., както следва:

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст (чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ). Стойност 7146 лв.

2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ). Стойност 4753 лв.

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни на “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ). Стойност 6704 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел. 0953/88371  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ