БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА 2015 Г.
Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2015 г. Ви уведомяваме, че на 16.03.2015 г. от 9.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Вършец ще се проведе среща със земеделските стопани от общината, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и екологично насочени площи за програмния период 2015-2020 г. в област Монтана.

На срещата ще присъстват експерти от ОД „Земеделие“ – Монтана, ДФ „Земеделие“ – Монтана и териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ