Обяви


В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НОВИТЕ МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020.

На 06.03.2015 г. от 14:00 до 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец, земеделските стопани ще могат да се информират по всички въпроси свързани с кандидатстването по новите мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, от представители на Териториален областен офис - Монтана към Национална служба за съвети в земеделието – София.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ