Обяви


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Срока за подаване на документи е до 10.03.2015 г.

Образци на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в zip формат
Определено средно рентно плащане по землища

Опис на имоти с трайно ползване - ливада:
Землище Вършец
Землище Горна Бела Речка
Землище Горно Озирово
Землище Долна Бела Речка
Землище Долно Озирово
Землище Драганица
Землище Спанчевци
Землище Стояново
Землище Черкаски

Опис на имоти с трайно ползване - пасища, мера:
Землище Вършец
Землище Горна Бела Речка
Землище Горно Озирово
Землище Долна Бела Речка
Землище Долно Озирово
Землище Драганица
Землище Спанчевци
Землище Стояново
Землище Черкаски
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ